Tal och frågestund hos Stockholms båtklubbar

Jag skulle ljuga om jag sade att jag inte var lite nervös inför dagens uppdrag att hålla tal och svara på frågor hos Saltsjön-Mälarens Båtförbund (SMBF). Det har varit en stundtals hätsk debatt under hösten och vintern gällande arrendeavgifterna. Det blev ett konstruktivt möte och jag försökte under en timmes tid efter bästa förmåga motivera vår ståndpunkt och svara på frågor. Jag tror att båda sidornas förståelse för den andra ökade. 

Vad jag sade? Något i stil med detta;

Jag och farfar efter en lyckad fisketur på det glada 90-talet.

Jag och farfar efter en lyckad fisketur på det glada 90-talet.

Tack för inbjudan, det känns som att komma hem. Min farfar hade en fin träbåt på en båtklubb utanför Södertälje och många av mina tidigaste minnen är från när jag, farfar och pappa jobbar med den båten eller är ute och fiskar. Tack för att jag får vara här och för att ni har bjudit in mig till den här dagen.

Jag är glad att få stå här och representera staden och idrottspolitiken. För Stockholm är en fantastisk stad och det går bra för Stockholm på många sätt även om utmaningarna är stora. Vi är stolta över vad vi gjort hittills denna mandatperiod; vi har minskat arbetslösheten, ökat skolinvesteringarna och vi bygger bostäder som aldrig förr. Vi bygger också rätt, inte bara bostadsrätter utan en majoritet av det vi bygger är hyresrätter, för att era och mina barn ska ha det lättare att flytta hemifrån den dagen det kommer. Framför allt därför bygger vi hyresrätter, med rimlig hyra. Allt för att göra Stockholm till en bättre stad att leva i.

Jag bor just nu i Bandhagen, ett stenkast från Rågsved och Oasen där Ebba Grön på 1970- och 80-tal sjöng "Upp gå till jobbet jobba jobba äta lunch, samma sak händer imorgon". Våra ambitioner med stadsbygget är större än att bara bygga bostäder, skapa jobb och studieplatser. För att en stad ska bli ett samhälle behövs det även satsningar på områden som idrott och kultur. Det berikar Stockholm och bidrar till mer en levande stad.

Ebba Grön.

Ebba Grön.

Vi vet att idrott ger flera mervärden både för den enskilda, och för samhället i stort. Idrotten bidrar till att folkhälsan förbättras. Barn som idrottar presterar bättre i skolan, Unga som är föreningsaktiva får ett större nätverk som de sen tar med sig ut i näringslivet, och tilliten till samhället ökar. Därför är det inte bara bra, utan också smart att satsa på idrott. Det fostrar produktiva och demokratiska medborgare.

Vi satsar ordentligt på idrotten. I valrörelsen 2014 lovade vi en extra miljard till idrottsinvesteringar och vi har mer än infriat det. När vi närmar oss valdagen hoppas jag ha invigt vår 28:e konstgräsplan för mandatperioden, vi har öppnat fyra nya idrottshallar och tagit beslut om ytterligare sex stycken och dessutom gjort något som många styren före oss blundat för; börjat renovera badhusen och nyligen återinvigde vi ett utbyggt och toppmodernt Åkeshovs sim- och idrottshall. Det kan bli lite abstrakt att prata om en idrottsmiljard, men för att sätta den i perspektiv kan man säga att staden under hela förre mandatperioden, då Moderaterna styrde, hade en miljard i investeringsbudget. Så en extra idrottsmiljard är en fördubbling och är anledningen till att vi kunnat börja bygga ikapp behovet.

I år går vi också vidare med stora och viktiga satsningar för en jämlik idrott. Majoriteten har ökat möjligheterna för att lära sig simma redan i tidig ålder, genom sänkt avgift till simskolorna på fem badhus i staden. För simkunnighet det är en livsviktig kunskap och våra barn ska få de bästa möjligheterna att lära sig simma.

Genom vår sommarlovssatsning på öppna idrottshallar med spontanidrott, ska fler barn- och unga få möjlighet till fritidsaktiviteter och en meningsfull fritid, Även när familjen inte har råd till en utlandssemester.

Föreningsstödet fortsätter att öka, så att Stockholms idrottsrörelse ska kunna växa, och fortsätta bedriva goda verksamheter - där alla inkluderas.

Talet hölls på Teaterskeppet idag.

Talet hölls på Teaterskeppet idag.

I Stockholm har vi höga ambitioner. Det ska vi som Sveriges huvudstad ha.I stort sätt alla specialidrottsförbund finns representerade i staden, alla med sina specifika önskemål och kravlistor. I Stockholm är möjligheterna många, utmaningarna lika så. Men det är också den bredden som berikar Stockholm som stad.

I en stad som är omgiven av vatten med en vacker skärgård inom räckhåll ska vi även vara en stad för båtlivet. Hamnområden och båtuppläggningsplatser behöver säkras. I en stad som växer kommer nya utmaningar, som kräver gemensamma lösningar – inom staden och mellan kommunerna i regionen. De utmaningarna tacklar vi bäst tillsammans. 

En bra miljö är en förutsättning för oss människor, men också för båtlivet. Ett klimatsmart Stockholm är ett av våra fyra övergripande mål för staden. Målet är att bygga en stad som framtida generationer kan leva och använda lika väl som vi. För båtlivets del behöver vi stärka en god vattenkvalitet, som ger samma natursköna upplevelser för våra barn och barnbarn.

Mycket kan göras med få insatser. Vi både installerar nya anläggningar och utreder anläggningar som exempelvis båtbottentvätt, som ska komma båtlivet till del. Det handlar om allt ifrån att på ett smidigt sätt hantera båtars avfall, och kunna få till möjligheter att hantera miljögifter. Båtlivet är idag medvetet om det miljöarbete som måste göras, på ett helt annat sätt än bara för några decennier sedan. Utvecklingen har gått fort, och jag vill uppmärksamma er på att politiken ser det viktiga arbete som ni gör på området. En stor eloge till er för ert arbete.

Att vara politiker är mångfacetterat. Det är väldigt roligt att få vara delaktig i beslutsfattandet av nya konstgräsplaner och att få äran att inviga nya idrottshallar, att ta spadtag för en ny specialidrottshall för gymnastik i Mälarhöjden-Bredäng som ska korta kön som just nu innehåller nästan 1000 mestadels flickor som vill börja med gymnastik, att få vara ute och träffa föreningar och lyssna på problembeskrivningar och försöka komma med lösningar.

Fick en fyr av SMBF efter talet för att ha något att leda mig rätt när jag "går vilse i politiken...". Stora skratt i rummet och det får jag väl bjuda på.

Fick en fyr av SMBF efter talet för att ha något att leda mig rätt när jag "går vilse i politiken...". Stora skratt i rummet och det får jag väl bjuda på.

Alla beslut är dock inte lika roliga att ta. Men likt väl ingår det i rollen som politiker. För att ta ansvar för staden som helhet och skattebetalarnas pengar. Som beslutsfattare i staden är det också min roll att vara en öppen lyssnare, men också att förklara vår ståndpunkt och möta er, och det är därför jag är här idag. Som politiker är det viktigt att stå upp för de beslut en fattar, att vara trovärdig, men också lyhörd för de åsikter som finns

Alla beslut staden fattar är offentliga, lika så beslutet gällande arrendekostnaderna. Vilket varit underlag för många diskussioner den senaste tiden.

Jag gillar inte att sticka huvudet i sanden när jag ser problem utan vill ta tag i dem och hitta lösningar som är hållbara på både lång och kort sikt, situationen var ohållbar med alldeles för låga intäkter för att täcka utgifterna för underhållet. De senaste åren har vi varit tvungna att ta pengar ur budgeten, skattebetalarnas pengar, för att finansiera underhållet av bryggor. Det betyder att vi tagit pengar från den verksamhet jag började med att tala om i detta tal för att finansiera akuta underhåll av båtklubbar, så kunde det inte forstätta. Den här gången blev lösningen en höjning av arrendet så vi inte skulle riskera sjunkande pontoner.

Jag har personligen varit i kontakt med många av er båtägare, lyssnat in vad ni har att säga och förklarat hur vi ser på frågan. Statistiskt sett borde ungefär 100 procent av er som är här inne ha mailat mig och jag har svarat personligen på varenda mail och bokat in besök hos flera av er.

Ni har visat att det finns ett enormt engagemang, att ni brinner för att utveckla Stockholm till en bättre stad. Och ni ska veta att politiken lyssnar, vi hör er. För i grund och botten så strävar vi efter samma mål. Att göra Stockholm till en mer attraktiv båtstad. Jag är övertygad om att det beslut vi tog är det bästa för båtlivet på långsikt. alternativet hade varit värre.

För att värna om ett långvarigt och hållbart båtliv har vi insett att renoveringar är nödvändiga. Vi har valt att fatta det här beslutet då vi inte ser det som en möjlig väg att låta bryggor, pontoner och kajer förfalla – vilket i förlängningen skulle drabba Stockholms båtliv negativt.

Vi vet att staden under många år haft en för låg schablonkostnad som vi nu tyvärr måste rätta till. I och med det har båtlivet under en längre tid betalat ett lägre pris än vad behovet kräver. Arrendena har inte höjts sedan 80-talet. Nu måste denna höjning ske och vi står fast vid att det är rätt beslut att ta. Genom att föra en dialog med varandra tror jag också att vi kan förstå varandra bättre. Där korrekt fakta presenteras och kommuniceras.

Här skulle jag vilja komma med ett önskemål. Väldigt många av de som hört av sig till mig med anledning av vårt beslut har berättat att de haft årsavgifter på 10 000 kr/år och vissa till och med på 18 000 kr/år och sagt att det är horribelt av politiken att dubbla dessa men några andra avgifter än de vi tar in från staden kan vi inte försvara eller debattera. En specificering är viktig så att alla medlemmar ska få korrekt och transparent information.

När vi pratar om ökade arrendekostnader så kan vi enbart påverka de kostnader som staden tar ut Vi höjer enbart kostnaden som betalas till Stockholms stad, vilket är en liten del av den totala båtklubbsavgiften. Resterande kostnader ligger på de enskilda båtklubbarna. Skulle det ändå upplevas som att stadens ökning är orimlig är det självklart en fråga jag kommer att se över. Men jag har idag inte gjort den bedömningen.

Före höjningen låg arrendekostnaden i genomsnitt på 1000 kronor per år. Nu kommer den ligga på ungefär 2000 kr/år och båtägare. Det är alltså en väldigt liten del av båtklubbsavgiften, en höjning som i snitt ligger på mindre än 100 kr i månaden. Höjningen är något vi tyvärr måste göra eftersom att underhållsbehovet är så stort.

Sen vet jag att en del har fått betydligt högre höjningar men de har nästan uteslutande berott på att nya mätningar av hur stora områden som arrenderas visat att det många gånger har varit mycket större än vad man tidigare betalat för. Det vore oansvarigt av staden att inte ta betalt för hela området som arrenderas. Flera båtklubbar har helt enkelt haft stora områden gratis under många år men så kan det inte fortsätta.

Alla pengar vi får in på grund utav avgiftshöjningen kommer oavkortat att gå till underhåll av pontoner och bryggor. För att säkra framtidens båtliv. Vi vill inte att den kostnaden ska drabba våra barn och unga och de idrottssatsningar vi gör för dem.

De ökade intäkterna från arrendena har redan gett resultat, vi kan i underhållsplanen för 2018 se att vi har den mest ambitiösa planen Stockholm någonsin haft. I konstruktiva förhandlingar med SMBF har idrottsförvaltningen fått fram en prioritetsordning på vilka båtklubbar som får sina lyft redan i år. Och för att garantera att de ökade intäkterna bara ska gå till just underhåll har man lagt in en större renovering mot slutet av året där entreprenören kommer få beskedet om att ”så här mycket har ni för 2018, resten kommer 2019”. Inte en krona av de ökade avgifterna ska gå in till Stadens kassa utan allt ska komma båtklubbarna till del.

Gällande den eventuella båtmomsen som också varit grund för diskussion så vill jag upprepa Emilia Bjuggrens löfte från förra året när hon besökte er; om att vi är beredda att kämpa för frågan. Vi har bråkat och vi har överklagat beslutet för att ta det till högsta instans. Här går vi armkrok med båtlivet. Vi måste ha en lagstiftning som tar hänsyn till svenskt föreningsliv. Vi vill inte se en  ny båtmoms!

Arbetet har faktiskt redan börjat, jag sitter i styrelsen för Socialdemokraterna i Stockholm och vi har till vårt årsmöte fått in motioner om just båtmomsfrågan från medlemmar som är aktiva i såväl båtlivet som arbetarrörelsen. Och ni kan få en förhandsinformation; Socialdemokraterna i Stockholm ska driva på för att det inte blir en ny båtmoms om staden skulle förlora i i högsta rättsliga instans. Då ska vi driva på nationellt för att ändra lagen.

Jag vill återigen tacka så mycket för möjligheten att få ha kommit hit. Ni har visat vilket engagemang som finns. Ni utgör en viktig påverkanskraft för båtlivets förutsättningar här i Stockholm. Och jag är säker på att ni kommer fortsätta företräda båtlivet på bästa möjliga sätt.

Jag vill även tacka er ordförande och önska er nya styrelse lycka till, och hoppas på en fortsatt god dialog och ett gott samarbete. Jag vill även önska er ett fortsatt gott möte här på årsstämman, men också ett gott verksamhetsår.

Nygamla Åkeshovs sim- och idrottshall toppmodernt!

Den 20 januari inviger jag Åkeshovs sim- och idrottshall som har hållit stängt på grund utav renovering sedan 2015. Det kommer att bli ett mycket uppskattat bad, det är jag helt övertygad om, inte bara för att det har varit saknat och för att gamla besökare kommer hitta tillbaka, utan också för att det finns helt nya målgrupper som också kommer älska detta toppmoderna bad.

IMG_1031.jpg

Dels tänker jag på den nya barnbassängen som inte fanns innan. Den är stor och mysig och alla inslagen är hämtade från nordisk natur. När jag i november gjorde en inspektion på bygget blev jag glatt överraskad, men det är ingenting mot vad min dotter Lovis blev; hon var med mig och vill direkt ut på det lagom djupa vattnet. Jag tror att många barnfamiljer från hela Stockholm kommer söka sig till Åkeshov.

Det kommer även finnas en helt ny 25-metersbassäng som kommer locka till sig massor av motionärer och säkert en och annan elitsatsande ungdom också. Den är dessutom tillgänglighetsanpassad, för oss är det viktigt att alla i Stockholm har möjlighet att ta del av Stockholms rika idrotts- och fritidsutbud.

Jag ska inte tråka ut eventuella läsare med tekniska detaljer men simhallen har också toppmodern reningsteknik vilket gör badet till det troligtvis fräschaste badet i Stockholm, det ger också möjligheten att stänga av mycket mindre delar istället för hela badhus om något barn skulle råka bajsa i någon pool, vilket inte är allt för ovanligt har jag lärt mig.

Själv ser jag, förutom barnpoolen, mest fram emot de nya gymlokalerna. Ljusa och med högt tak och stora fönster hoppas jag att de kommer motivera ännu fler stockholmare att hålla sig i god form och förbättra folkhälsan. Vi ses 20 januari!

Läs vårt pressmeddelande och kolla in schemat för invigningen här. Bromma Tidning skriver också om invigningen här.

Konsten längs kortsidan är original från när badhuset byggdes och har restaurerats av konstnärens tidigare elever.

Konsten längs kortsidan är original från när badhuset byggdes och har restaurerats av konstnärens tidigare elever.

Är Sverigedemokraterna det bästa som hänt näringslivet?

Jag möter ibland sverigedemokrater när jag rör mig bland arbetsplatser. Vad som brukar känneteckna de jag möter är att de har en uppfattning om vad Sverigedemokraterna borde tycka i de frågor jag tar upp, vad de tror att partiet står för. Deras gissningar visar sig allt för ofta vara önsketänkande.

image.jpg

Ta frågan om otrygga anställningar som exempel. Jag möter många unga i de branscher där Seko organiserar arbetare. Ofta hankar de sig fram på otrygga timvikariat. Inte en enda gång har jag hört en sverigedemokratisk väljare med en otrygg anställning gissa att partiet vill ha ännu otryggare anställningar. Kanske inte konstigt då vi har Europas otryggaste anställningar idag kan tyckas men likt väl är det en fråga som de driver.

Jag blev därför inte det minsta förvånad när det i veckan avslöjades att näringslivet har täta band med Sverigedemokraterna. Sverigedemokraterna är ju precis den murbräcka näringslivet kan behöva för att slå mot fackförbund, trygga anställningar och schyssta villkor. En av fem väljare ser ut att kunna ge sitt stöd åt ett parti som de allt som oftast inte har en aning om vad de står för. I bland annat välfärds- och arbetsmarknadsfrågor kan Sverigedemokraterna var fullständigt opopulistiska och liera sig med de värsta nyliberalerna utan att den egna väljarbasen reagerar, trots att det går rakt mot deras egna intressen.
 

Våga låna - Det är tufft att skapa jobb!

I det unika läge vi är i just nu med möjlighet att låna gratis och en enorm arbetslöshet borde regeringen göra en sak; låna och skapa jobb. Samhällsekonomiskt lönsamma investeringar får inte stå tillbaka med motiveringar om att varje satsning ska finansieras krona för krona.

Som fotbollssupporter är det lätt att man blir frusterad när laget i hjärtat ägnar sig åt tekniskt spel istället för att gå på avslut. Då skrålar man gärna klassikern "Våga skjuta - Det är tufft att göra mål!" Samma frustration hoppas jag att många socialdemokrater känner just nu inför regeringens tassande runt frågan om låneinvesteringar. På kongressen i slutet av maj hoppas jag att vi är tillräckligt många ombud som ställer oss upp och skriker;

"Våga låna - Det är tufft att skapa jobb!"

Ett område där det finns ett enormt uppdämt behov av investeringar som dessutom är samhällsekonomiskt hållbara är järnvägen. Där har vi också ett stort folkligt stöd. Om just detta skriver jag i dagen i Länstidningen ur ett Södertälje-perspektiv. Läs gärna, kommentera, dela och visa din frustration över att jobben inte kommer.

Vill högern göra något åt barnfattigdomen?

Rädda barnens årliga rapport om barnfattigdom har kommit och det är ingen smickrande läsning för den förra regeringen som styrt landet i åtta år. Antalet fattiga barn ligger kvar på en oroväckande hög nivå. Samtidigt säger Rädda barnens generalsekreterare att hon välkomnar den Socialdemokratiskt ledda regeringens satsningar på barn i ekonomisk utsatthet. Satsningar som nu försvinner eftersom de borgerliga tillsammans med Sverigedemokraterna valt att Sverige ska styras av en budget som fortsätter att öka klyftorna.

Orsakerna till barnfattigdomen är bland annat arbetslöshet, straffbeskattning på sjuka och utförsäkringar samt en ekonomisk omfördelning där de rika får mer pengar i sina plånböcker medan gemensamma satsningar som kommer alla till del hållits tillbaka eller nedmonterats.

Mot bakgrund av detta lade nuvarande regering fram en budgetproposition som innehöll massor av satsningar för ett mer jämlikt samhälle. Bland annat skulle taket i A-kassan höjas, ett tak som legat still sedan 2001 och gör at inte ens en av tio får ut tänkta 80 procent i ersättning av tidigare lön. Budgeten skulle även stoppa utförsäkringarna bland sjuka och höja underhållsstödet för ensamstående. Allt detta skulle bidra till att skapa ett samhälle där allt färre barn skulle leva i familjer som finns i ekonomisk utsatthet.

Tilläggas ska också att den nya regeringen efter åtta år av misslyckad arbetsmarknadspolitik och skenande massarbetslöshet hade kavlat upp ärmarna för att ta krafttag för full sysselsättning. När fler föräldrar får jobb får fler barn en drägligare tillvaro.

Men mot detta ställde Sveriges samlade högerpartier en budget som behöll orättvisorna vi ser i samhället och fortsätter den sneda omfördelning vi sett i åtta år. De stora vinnarna på att högerbudgeten nu gäller är de absolut rikaste, tillsammans tjänar de 4,3 miljarder på att regeringens budget inte gick igenom. Förlorarna är bland annat de fattigaste barnen, det är dem som skulle fått pengarna annars.

Minns detta när ni står i vallokalen 22 mars 2015.

Strejkbrytarföretag hotar sparka personalen om oppositionen vinner valet

Opinionsverkets bild från när det begav sig.

Minns ni skärgårdsstrejken i vintras? Personalen på båtarna i skärgårdstrafiken krävde samma löneökningar som övriga yrkesgrupper på svensk arbetsmarknad. Almega däremot skrev att det liknar "rättvisa av gammal sovjetisk modell". De var så förbannade att de inte sade ifrån, eventuellt stödde de i smyg, när deras medlemsföretag Strömma började använda strejkbrytare. Opinionen rasade mot beteendet som var mer 1800-tal än 2013. Så småningom kunde Seko gå segrande ur striden med ett löneavtal som låg i paritet med övriga arbetsmarknaden.

Nu är Strömma i farten igen. I ett brev till samtliga anställda i företaget varnar VD Jan Larsén för oppositionen. Om det blir en Socialdemokratiskt ledd regering i höst med återställande av krogmoms och arbetsgivareavgifter så kommer de tvingas avskeda personer. Ett indirekt hot till de anställda. Rösta blått eller riskera ditt jobb. Mer exakt skriver han;

Worryingly, however, is the issue of higher taxes for restaurants and the removal of lower payroll tax for youth. For our Swedish business this could cost us about X million SEK and with almost no inflation this means we will not be able to set higher prices. The only remaining option is to make rationalisations, wich is very unfortunate now when the Swedish tourism is going strong. Rationalisations in a service industry means reduction of staff, which is not an easy decision to make. So I hope you all take a look at where the different parties stand in this matter and place your vote wisely in the elections for parliament in September.

Bilden är censurerad från intern information.

Problemet här är delvis att han som VD utnyttjar sin position och de anställdas beroendeställning gentemot honom. Men det är också ett problem att han ger en grovt snedvriden bild av verkligheten. Företaget har inte anställt fler på grund utav ändrade förutsättningar, snarare tvärtom om sanningen ska fram. Det företag han är VD i, Strömma Turism & Sjöfart AB, har under åren 2011-2013 gått från 557 till 486 anställda. Trots sänkningar av arbetsgivareavgifter och restaurangmomsen.

Vi gjorde ett stickprov på några av deras båtar och fann ett mönster. Bemanningen har minskat i stället för att öka! För det första har Strömma som arbetsgivare endast intendenturanställda i sina tre fartyg på Göta kanal och där har ingen ökning kunnat avläsas. Ett stickprov i periodschemat hos entreprenören för intendenturen i M/S Stockholm och M/S Waxholm 3 (strejkbrytarfartyget) är följande:

Juni 2012: ca 19 st

Juni 2013: ca 17 st

Juni 2014: ca 15 st

Strejkbrytarföretaget Strömma har alltså minskat bemanningen, har färre anställda och betalar mindre i skatter och avgifter. Att säga att en momshöjning skulle hota jobben i Strömma är en ren och skär lögn från Jan Larsén. Han vill ha mer pengar i sin egen plånbok och mindre pengar till välfärden och de vi satsar på gemensamt för att bygga ett starkt samhälle, skämmes tammefan!

Europas otryggaste anställningar

Under 2013 gjorde jag ett tiotal resor till brödrafolket i väst för att varna dem för borgerlig politik. Någon sorts språkförbistring måste legat bakom deras oförmåga att ta in budskapet däremot...

Något som definitiv gick fram, att döma av reaktionerna, var beskrivningarna av svensk anställningstrygghet. I vad som närmast kan beskrivas som ett chocktillstånd undrade de om jag inte överdrev när jag beskrev svenska sms-anställningar och den så kallade allmänna visstiden. Något sådant kunde de inte föreställa sig att det existerade.

Tyvärr blir det allt vanligare att svenska ungdomar jobbar med anställningskontrakt på noll timmar och sms:as in vid behov. Helt utan trygghet och utan någon möjlighet att slå larm om missförhållanden eller kunna ställa krav. Deras lilla lön är helt beroende av att ett sms kommer och då vågar man inte protestera. Man vill inte heller vara besvärlig och säga nej till arbetspass även om man har planerat aktiviteter med släkt eller vänner. Man vågar inte ens säga att man är sjuk.

Konsekvenserna blir att man inte kan ha ett privatliv för man vet aldrig när sms:et kan komma. Inte heller kan man planera sin ekonomi; vad som kan vara i det närmaste en heltidsanställning ena månaden kan vara en månad som arbetslös nästa. Osäkerheten är monumental och man mår dåligt psykiskt av stressen.

Jag minns tydligt ett samtal jag hade med en av våra unga medlemmar för något år sedan. Jag frågade henne hur hon trivdes på jobbet och hur det fungerade med en ny chef. Hon svarade att hon trodde att hon fått sparken.

Jag reagerade på hennes formulering och påpekade att det oftast inte någonting man ”tror” att man fått. Men hennes svar klargjorde tydligt för mig att det var en korrekt formulering; hon hade inte fått något sms på tre veckor och började tvivla på om något nytt sms om jobb skulle komma. Ytterligare någon vecka senare kom ett sms från chefen om att hon inte skulle få några fler timmar för företaget, ingen motivering.

Jag tror att vi behöver berätta detta för andra  utanför våra gränser och för varandra. Svenska liberaler vill gärna ge sken av att vi har en stel arbetsrätt i Sverige som ger facken för mycket makt och som avskräcker arbetsgivare från att anställa. Inget kunde vara mer felaktigt. Sverige har en av de mest flexibla arbetsrätterna i OECD och det har gått så långt att EU, som knappast kan beskyllas för att vara svensk fackförenings bästa vän, har kritiserat otryggheten i Sverige och hotat med böter om vi inte åtgärdar detta snarast.

När jag i förra i veckan träffade en norsk journalist som var på besök var jag inte sen med att ta upp detta med henne, läs gärna hennes krönika Når smarttelefonen styrer arbeidslivet. Att Sverige fungerar som skräckexempel gör mig inget. Vad som däremot stör är att vi fortfarande tycks gå omkring här i landet och tro att vi har en trygg och stabil arbetsmarknad. Vi är undantaget, extremexemplet, experimentet. Vi måste inse detta men också att det inte behöver vara så här. En Socialdemokratiskt ledd regering efter 14 september kommer att sätta stoppa för staplandet av visstider i all oändlighet och denna otrygghet. Rösta för tryggheten!

Lågt av Carl Bildt

Carl Bildt kombinerade imorse konsten att tänja sanningar med en ovanligt låg argumentation. På Twitter skrev han följande;

image.jpg

Att antyda att en naturkatastrof skulle få värre konsekvenser om andra politiska partier satt vid makten, det är lågt. Lägre än Glocalnet. Men det följer mönstret av en allt mer pressad höger som slungar vilt i media, på internet samt på gator och torg. 

Vad som är intressant med Carl Bildts tweet är också att den utelämnar en stor del av sanningen. Visst har vi fått hjälp av EU:s katastrofsamarbete men det är knappast den enda hjälpen som erbjudits. 

Tidigt på plats var norska helikoptrar och Ryssland har även dem erbjudit sig att skicka flygplan att hjälpa till med släktningsarbetet. Och inte heller tror vi väl att andra EU-länder hade förvägrat oss hjälp om vi valt "Nej" i folkomröstningen 1994?

Nej, Carl Bildt vill skrämmas och plocka billiga poänger på en naturkatastrof som tvingar familjer från sina hem och innebär personliga katastrofer för tusentals svenskar.   

Lågt som sagt. Sjukt lågt.