Politisk vilja och simkunnighet - En historisk överblick

När regalskeppet Vasa sjönk år 1628 drunknade ett 40-tal personer trots att förlisningen bara var dryga 100 meter från stranden. Simkunnigheten var extremt låg och så skulle den förbli in på 1900-talet. Trots att Sverige hade en betydligt mindre befolkning vid förra sekelskiftet drunknade tusentals personer varje år. Att jämföra med de 92 stycken som drunknade i Sverige 2017. Hur tog vi oss hit?

Redan under 1700-talet började svenskarna inse nyttan av kunna simma men simundervisning infördes endast i militärutbildning vilket självklart lämnade en stor del av befolkningen utan den livsviktiga kunskapen. Särskilt kvinnor och barn men även många män. När vi närmar oss 1900-talet kan ungefär 1 av 10 skolungdomar simma, de rikare familjerna har bättre simkunskaper medan arbetarklassens barn har sämre.

När simning slog igenom som en ny och spännande sport ökade simkunnigheten. Vid mätningar året efter OS i Stockholm 1912 har andelen simkunniga skolbarn fördubblats men fortfarande drunknade flera hundra varje år.

Att utvecklingen småningom nådde fram till den situation där vi är idag beror delvis på ideella krafter och föreningslivet i form av simklubbar och deras simundervisning men kanske främst på att politiken började se simningen som en del av folkbildningen och förstod nyttan ur såväl samhällsperspektiv i form av ökad folkhälsa och produktivitet som ur ett individuellt perspektiv för alla de familjer som slets sönder  och orsakade stort lidande när familjemedlemmar drunknade. Kommunala simskolor och simundervisning i skolorna blir en del av det socialdemokratiska folkhemmet och minskar drastiskt dödligheten i framförallt arbetarfamiljer.

Det arvet har jag och flera med mig att förvalta när vi i idrottsnämnden och även utbildningsnämnden jobbar för att få ner de redan låga dödstalen ännu mer. Vi får fortlöpande information om utvecklingen på området och redan förra sommaren kunde vi ordna 400 gratis simskoleplatser med stadens egna pengar. I budgeten för staden 2018 har vi också halverat avgiften för den kommunala simskolan i ytterstadsområdena för att säkerställa att ekonomi aldrig är ett skäl till att ett barn inte lär sig simma.

Stockholm Stad ansökte också om 27 miljoner från regeringens satsning på sommarsimskolor vilket vi beviljades och har kunnat anställa simtränare och gett alla barn i sexårsåldern möjlighet att gå en gratis intensivsimskola under en vecka. Projektet har kallats "Bli vän med vatten" och 3000 platser har vi ordnat och mottagandet har varit varmt. I torsdags besökte finansministern och jag en av de platser där kurser har anordnats.

Ytterst handlar det om politisk vilja. Ska ekonomiskt svagare grupper ha sämre simkunskaper än rikare familjer och ska vi använda våra gemensamma resurser till att skapa ett jämlikt samhälle eller ska vi använda dem för att finansiera skattesänkningar för de redan rika. Simskolorna är bara ett exempel på hur man kan bygga ihop ett samhälle, det finns många fler. Jag hoppas att de som går till valurnorna den 9 september väljer fortsatt välfärdsbygge framför nedmontering och egoism. Det kan rädda liv.

Besök vid Sätrabadet i torsdags. 

Besök vid Sätrabadet i torsdags.