Bögen i byggboden

Att alla människor har en god psykosocial arbetsmiljö är i grund och botten arbetsgivarens ansvar. HBTQ-personer ska vara lika välkomna på arbetsplatsen som alla andra och det ska vara en sådan självklarhet att tonen i en byggbod, eller på ett kontor, ska vara sådan att ingen ska behöva kränkas och ingen ska heller behöva komma ut som exempelvis homosexuell för att kollegor ska anpassa tonen därefter. Den ska alltid vara respektfull för alla människors lika värde. Ansvaret för detta, som för allt arbetsmiljöarbete, vilar tungt på arbetsgivaren. Fackföreningsrörelsen ska samverka och se till att cheferna använder alla verktyg för att alla ska känna sig inkluderande på jobbet.

Bredvid mig på seminariet hade jag min fantastiska kollega Sandra Lindström som roddar nästan allt praktiskt arbete kring Sekos arrangemang under Prideveckan. 

Bredvid mig på seminariet hade jag min fantastiska kollega Sandra Lindström som roddar nästan allt praktiskt arbete kring Sekos arrangemang under Prideveckan. 

Elektrikerna, Seko, Fastighets, Byggnads och Målarna organiserar många arbetsplatser där det är kraftig manlig dominans och med det en medföljande machokultur där HBTQ-individer inte alltid känner sig välkomna. Det känns därför helt rätt att 6F idag anordnade ett seminarium i Pride house med namnet ”Bögen i byggboden”.

Det var också befriande att höra fackföreningarna var väldigt självkritiska och moderatorn Veronica Palm pressade också paneldeltagarna om varför arbetarrörelsen, över 100 år efter sin uppkomst, har varit framgångsrika i att driva på om bättre arbetsmiljö, tydligt drivit antirasistiskt arbete och kämpat för jämnställdhet mellan kvinnor och män men ändå inte ännu riktigt helt plockat upp bollen gällande HBTQ-personers rättigheter.

Samtidigt var det skönt att höra rektorn på Järfälla gymnasium säga att det blivit bättre med tiden och att det arbete som görs gett mer effekt än vad de självkritiska fackföreningarna gav bild av. Som exempel tog hon upp att de inte längre lika ofta får rapporter om porrbilder i bodar och att de märker av en något bättre attityd bland de unga grabbar som går på yrkesförberedande gymnasieutbildningar. Även om det fortfarande från vissa kommer kommentarer om att de inte vill ha ”bögskåp” när det i omklädningsrummet är målat i regnbågens alla färger.

Byggnads har kommit långt med sitt arbete kring ”Stoppa machokulturen”. Hållit seminarium om hur det låter i byggbodarna och hur man kommer vidare från den jargongen ihop med byggcheferna men också tagit fram material man kan jobba med på arbetsplatser. Det har säkert givit visst resultat redan även om man började så sent som 2014. Men allt arbete som förbättrar arbetsmiljön och attityder är välkommet, alla måste sätta ner foten och visa att homofobi inte är acceptabelt i någon form någon gång. Han som deltog från Byggnads tog också upp att det börjat komma in HBTQ-punkter på checklistor inför skyddsronder på en del företag och att utvecklingen kändes hoppfull, det är nog det jag främst tar med mig från seminariet.

FullSizeRender.jpg

För Seko deltog Ingela Edlund i panelen och hon lyfte upp en viktig aspekt gällande forskningens kring HBTQ-individer i arbetslivet. Tydligen har ingen större svensk forskning gjorts på över 20 år och på Diskrimineringsombudsmannens egen hemsida hänvisas till finsk och kanadensisk forskning. Det här är verkligen något som en kommande regering behöver se över, skulle jag bli vald till riksdagsledamot nu i höst kommer det här vara en av de frågorna jag kommer försöka sätta mig in i fort.

Vill ni läsa mer om Sekos arbete med HBTQ-frågor och läsa vår broschyr om den HBTQ-vänliga arbetsplatsen så finns den att ladda ner här