M sviker Skärholmen och Vårbergs IP

Socialdemokraterna har drivit på frågan om Nya Vårbergs IP som är tänkt att bli ett idrotts- och kulturcentrum med bred inriktning på såväl killars som tjejers idrottande, gamla som unga. En del av arbetet med Fokus Skärholmen. 

Målet är att centret ska nå de som inte är fysiskt aktiva idag och ge dem en plats för kunna växa som individer. På förslaget finns en multihall för idrott och dessutom en öppen parkmiljö med fotbollsplaner, boule och upplyst löparbana för ökad trygghet.

För de mer kulturintresserade vill Socialdemokraterna bygga ett kulturcenter med scen för musik och teater. Vi har även föreslagit bland annat fritidsgård med speciell idrottsinriktning och café. Vi tror på Skärholmen och den kraft som finns här och vill att kulturen och idrotten ska fortsätta vara en katalysator för en positiv samhällsutveckling där generationsklyftor överbyggs och fler fostras in i civilsamhället via föreningslivet.

Moderaterna bromsar och försöker förhindra arbetet. Senast 22 maj i år röstade de för återremiss i Idrottsnämnden och reserverade sig mot beslutet att gå vidare med ett inriktningsbeslut. De menar att det skulle bli för dyrt och säger att 473 miljoner som projektet beräknas kosta är svårförsvarat inför skattebetalarna. Det är samma moderater som var med och tog beslut om att renovera Åkeshovs simhall i Bromma för 430 miljoner utan att protestera. Men för Moderaterna kommer de alltid vara skillnad på skärholmenbor och brommabor.

Socialdemokraterna ser till hela stadens behov och står upp för alla stockholmare oavsett om man bor i Bromma eller Skärholmen. Skärholmen behöver den här satsningen och är värd den!

Texten ovan tidigare publicerad i Södra Sidan Skärholmendirekt som en debattartikel undertecknad av mig och Salar Rashid, läs den här.