Varför facklig-politisk samverkan?

I valtider får man många frågor från medlemmar om varför facket jobbar partipolitiskt. Det är lätt att falla in i historiska argument och i enskilda sakfrågor där högern visar sitt arbetarefientliga tryne. Det är också sällan man har tid att lägga ut orden om ideologi och dragkampen mellan arbete och kapital, särskilt om man står vid en vägren och stannat för att prata med en medlem som utför sitt arbete.

Blev därför mycket glad när jag läste Seko Väg- och anläggningsklubbens medlemstidning som kommer landa i 6000 brevlådor inom några dagar. På ett pedagogiskt vis inleder Cassandra Solback med att förklara facklig-politisk samverkan utan svulstiga ord men ändå ideologiskt och praktiskt. Jag hoppas att fler klubbtidningar tar efter och skriver liknande förklaringar. Ska det här valet vinnas måste fackföreningsrörelsen höja sig ytterligare ett snäpp, som Seko Väg- och anläggningsklubben. 

20180529 Inledare E210.jpg