Ligger Moderaterna bakom stämningsansökan mot Stockholm?

Det kan inte ha undgått någon boende i Söderort att Moderaterna genomgående haft en ovilja att satsa på Högdalens simhall. För de som behöver färska upp minnet har det tidigare handlat om främst dessa två ärenden;

1. Experimentell privatisering. Av ideologiska skäl skulle Moderaterna till varje pris privatisera driften av ett badhus förra mandatperioden, när de styrde staden. Inget företag nappade förrän Moderaterna samlade potentiella aktör och frågade vad som krävdes för att de skulle vilja drifta ett badhus. "Miljoner" blev svaret och en av tidernas dummaste privatiseringar var ett faktum. Förutom alla intäkter fick entreprenören även miljonbelopp i vad som kallades momsneutralisering. Resultatet blev inte bara dyrare för staden utan även dyrare för badbesökare, minskad ungdomsverksamhet och låga kundbetyg. Socialdemokraterna beslutade 2017 att ta tillbaka driften när kontraktet går ut. Moderaterna röstade emot.

2. Nej till upprustning. Som många simhallar i Stockholm är Högdalens byggd under folkhemsbyggets gyllene era. 1970 stod den klar och inga genomgripande renoveringar har gjorts. Det är dags nu och Socialdemokraterna har beslutat att för 160 miljoner göra en stor renovering för att Högdalens simhall ska kunna fortsätta att serva oss boende i området. Moderaterna är såklart skogstokiga. Alldeles för dyrt skanderar dem och vill återemittera ärendet och rösta på ett "minimialternativ". 

Nu har Stockholm Stad fått en stämningsansökan angående stadens övertagande av Högdalens simhalls drift. En laglighetsprövning enligt kommunallagen. En privatperson är det som lämnat in anmälan men vilka krafter ligger bakom? I den klagandes yttrande finns många bilagor, bland annat en mailkonversation mellan Moderaternas kansli i Stockholms Stadshus och en medarbetare på Almega.

Är det så att Moderaterna istället för att argumentera för sin politik och försöka vinna majoritet för sina förslag har ett finger med i spelet i en mycket kostsam juridisk process där skattebetalarnas pengar tvingas användas till advokater istället för till barn- och ungas idrottande? Och allt detta eftersom Moderaterna till varje pris vill att det ska vara ett privat aktiebolag som driver simhallen så att skattebetalarnas pengar kan gå till aktieägare istället för verksamhet för boende i Högdalen.