Simkunnighet kan aldrig tillåtas vara en klassfråga

Simning är en livsviktig kunskap och föräldrars plånbok ska inte styra vilka som har möjlighet att lära sig simma. Det är grunden för den satsning som Socialdemokraterna och majoriteten i Stadshuset gör på simkunnighet med start 1 mars.

De senaste fyra åren har över 450 personer omkommit i drunkningsolyckor i Sverige och drunkning är en av de vanligaste dödsorsakerna bland små barn. Bara det ett skäl att redan i tidig ålder satsa på att öka simkunnigheten.

Min son Hjalmar jobbar på sin vattenvana sommaren 2017.

Min son Hjalmar jobbar på sin vattenvana sommaren 2017.

Från och med 1 mars sänks priset för simskolor för 6- och 7-åringar på fem av stadens bad med nästan hälften. På en ordinarie kurs på 8 tillfällen motsvarar sänkningen 400 kr. 

De fem bad som ingår i pilotsatsningen är:

  • Farsta sim- och idrottshallar
  • Husbybadet
  • Skärholmens sim- och idrottshall
  • Tensta sim- och idrottshall
  • Vällingby sim- och idrottshall

Vi sänker inte bara priserna utan utökar även med mer personal och i rekryteringsfasen till kurserna kommer Idrottsförvaltningen arbeta uppsökande för att nå våra prioriterade målgrupper; flickor, barn med funktionsnedsättning och barn från sämre socioekonomiska förutsättningar.

Jag tror att det här kommer bli riktigt bra och förhoppningsvis räddar det liv och bidrar till ett mer jämlikt samhälle.

Mitti uppmärksammar satsningen underrubriken "Nu blir det billigare att lära sig simma"