Tal och frågestund hos Stockholms båtklubbar

Jag skulle ljuga om jag sade att jag inte var lite nervös inför dagens uppdrag att hålla tal och svara på frågor hos Saltsjön-Mälarens Båtförbund (SMBF). Det har varit en stundtals hätsk debatt under hösten och vintern gällande arrendeavgifterna. Det blev ett konstruktivt möte och jag försökte under en timmes tid efter bästa förmåga motivera vår ståndpunkt och svara på frågor. Jag tror att båda sidornas förståelse för den andra ökade. 

Vad jag sade? Något i stil med detta;

Jag och farfar efter en lyckad fisketur på det glada 90-talet.

Jag och farfar efter en lyckad fisketur på det glada 90-talet.

Tack för inbjudan, det känns som att komma hem. Min farfar hade en fin träbåt på en båtklubb utanför Södertälje och många av mina tidigaste minnen är från när jag, farfar och pappa jobbar med den båten eller är ute och fiskar. Tack för att jag får vara här och för att ni har bjudit in mig till den här dagen.

Jag är glad att få stå här och representera staden och idrottspolitiken. För Stockholm är en fantastisk stad och det går bra för Stockholm på många sätt även om utmaningarna är stora. Vi är stolta över vad vi gjort hittills denna mandatperiod; vi har minskat arbetslösheten, ökat skolinvesteringarna och vi bygger bostäder som aldrig förr. Vi bygger också rätt, inte bara bostadsrätter utan en majoritet av det vi bygger är hyresrätter, för att era och mina barn ska ha det lättare att flytta hemifrån den dagen det kommer. Framför allt därför bygger vi hyresrätter, med rimlig hyra. Allt för att göra Stockholm till en bättre stad att leva i.

Jag bor just nu i Bandhagen, ett stenkast från Rågsved och Oasen där Ebba Grön på 1970- och 80-tal sjöng "Upp gå till jobbet jobba jobba äta lunch, samma sak händer imorgon". Våra ambitioner med stadsbygget är större än att bara bygga bostäder, skapa jobb och studieplatser. För att en stad ska bli ett samhälle behövs det även satsningar på områden som idrott och kultur. Det berikar Stockholm och bidrar till mer en levande stad.

Ebba Grön.

Ebba Grön.

Vi vet att idrott ger flera mervärden både för den enskilda, och för samhället i stort. Idrotten bidrar till att folkhälsan förbättras. Barn som idrottar presterar bättre i skolan, Unga som är föreningsaktiva får ett större nätverk som de sen tar med sig ut i näringslivet, och tilliten till samhället ökar. Därför är det inte bara bra, utan också smart att satsa på idrott. Det fostrar produktiva och demokratiska medborgare.

Vi satsar ordentligt på idrotten. I valrörelsen 2014 lovade vi en extra miljard till idrottsinvesteringar och vi har mer än infriat det. När vi närmar oss valdagen hoppas jag ha invigt vår 28:e konstgräsplan för mandatperioden, vi har öppnat fyra nya idrottshallar och tagit beslut om ytterligare sex stycken och dessutom gjort något som många styren före oss blundat för; börjat renovera badhusen och nyligen återinvigde vi ett utbyggt och toppmodernt Åkeshovs sim- och idrottshall. Det kan bli lite abstrakt att prata om en idrottsmiljard, men för att sätta den i perspektiv kan man säga att staden under hela förre mandatperioden, då Moderaterna styrde, hade en miljard i investeringsbudget. Så en extra idrottsmiljard är en fördubbling och är anledningen till att vi kunnat börja bygga ikapp behovet.

I år går vi också vidare med stora och viktiga satsningar för en jämlik idrott. Majoriteten har ökat möjligheterna för att lära sig simma redan i tidig ålder, genom sänkt avgift till simskolorna på fem badhus i staden. För simkunnighet det är en livsviktig kunskap och våra barn ska få de bästa möjligheterna att lära sig simma.

Genom vår sommarlovssatsning på öppna idrottshallar med spontanidrott, ska fler barn- och unga få möjlighet till fritidsaktiviteter och en meningsfull fritid, Även när familjen inte har råd till en utlandssemester.

Föreningsstödet fortsätter att öka, så att Stockholms idrottsrörelse ska kunna växa, och fortsätta bedriva goda verksamheter - där alla inkluderas.

Talet hölls på Teaterskeppet idag.

Talet hölls på Teaterskeppet idag.

I Stockholm har vi höga ambitioner. Det ska vi som Sveriges huvudstad ha.I stort sätt alla specialidrottsförbund finns representerade i staden, alla med sina specifika önskemål och kravlistor. I Stockholm är möjligheterna många, utmaningarna lika så. Men det är också den bredden som berikar Stockholm som stad.

I en stad som är omgiven av vatten med en vacker skärgård inom räckhåll ska vi även vara en stad för båtlivet. Hamnområden och båtuppläggningsplatser behöver säkras. I en stad som växer kommer nya utmaningar, som kräver gemensamma lösningar – inom staden och mellan kommunerna i regionen. De utmaningarna tacklar vi bäst tillsammans. 

En bra miljö är en förutsättning för oss människor, men också för båtlivet. Ett klimatsmart Stockholm är ett av våra fyra övergripande mål för staden. Målet är att bygga en stad som framtida generationer kan leva och använda lika väl som vi. För båtlivets del behöver vi stärka en god vattenkvalitet, som ger samma natursköna upplevelser för våra barn och barnbarn.

Mycket kan göras med få insatser. Vi både installerar nya anläggningar och utreder anläggningar som exempelvis båtbottentvätt, som ska komma båtlivet till del. Det handlar om allt ifrån att på ett smidigt sätt hantera båtars avfall, och kunna få till möjligheter att hantera miljögifter. Båtlivet är idag medvetet om det miljöarbete som måste göras, på ett helt annat sätt än bara för några decennier sedan. Utvecklingen har gått fort, och jag vill uppmärksamma er på att politiken ser det viktiga arbete som ni gör på området. En stor eloge till er för ert arbete.

Att vara politiker är mångfacetterat. Det är väldigt roligt att få vara delaktig i beslutsfattandet av nya konstgräsplaner och att få äran att inviga nya idrottshallar, att ta spadtag för en ny specialidrottshall för gymnastik i Mälarhöjden-Bredäng som ska korta kön som just nu innehåller nästan 1000 mestadels flickor som vill börja med gymnastik, att få vara ute och träffa föreningar och lyssna på problembeskrivningar och försöka komma med lösningar.

Fick en fyr av SMBF efter talet för att ha något att leda mig rätt när jag "går vilse i politiken...". Stora skratt i rummet och det får jag väl bjuda på.

Fick en fyr av SMBF efter talet för att ha något att leda mig rätt när jag "går vilse i politiken...". Stora skratt i rummet och det får jag väl bjuda på.

Alla beslut är dock inte lika roliga att ta. Men likt väl ingår det i rollen som politiker. För att ta ansvar för staden som helhet och skattebetalarnas pengar. Som beslutsfattare i staden är det också min roll att vara en öppen lyssnare, men också att förklara vår ståndpunkt och möta er, och det är därför jag är här idag. Som politiker är det viktigt att stå upp för de beslut en fattar, att vara trovärdig, men också lyhörd för de åsikter som finns

Alla beslut staden fattar är offentliga, lika så beslutet gällande arrendekostnaderna. Vilket varit underlag för många diskussioner den senaste tiden.

Jag gillar inte att sticka huvudet i sanden när jag ser problem utan vill ta tag i dem och hitta lösningar som är hållbara på både lång och kort sikt, situationen var ohållbar med alldeles för låga intäkter för att täcka utgifterna för underhållet. De senaste åren har vi varit tvungna att ta pengar ur budgeten, skattebetalarnas pengar, för att finansiera underhållet av bryggor. Det betyder att vi tagit pengar från den verksamhet jag började med att tala om i detta tal för att finansiera akuta underhåll av båtklubbar, så kunde det inte forstätta. Den här gången blev lösningen en höjning av arrendet så vi inte skulle riskera sjunkande pontoner.

Jag har personligen varit i kontakt med många av er båtägare, lyssnat in vad ni har att säga och förklarat hur vi ser på frågan. Statistiskt sett borde ungefär 100 procent av er som är här inne ha mailat mig och jag har svarat personligen på varenda mail och bokat in besök hos flera av er.

Ni har visat att det finns ett enormt engagemang, att ni brinner för att utveckla Stockholm till en bättre stad. Och ni ska veta att politiken lyssnar, vi hör er. För i grund och botten så strävar vi efter samma mål. Att göra Stockholm till en mer attraktiv båtstad. Jag är övertygad om att det beslut vi tog är det bästa för båtlivet på långsikt. alternativet hade varit värre.

För att värna om ett långvarigt och hållbart båtliv har vi insett att renoveringar är nödvändiga. Vi har valt att fatta det här beslutet då vi inte ser det som en möjlig väg att låta bryggor, pontoner och kajer förfalla – vilket i förlängningen skulle drabba Stockholms båtliv negativt.

Vi vet att staden under många år haft en för låg schablonkostnad som vi nu tyvärr måste rätta till. I och med det har båtlivet under en längre tid betalat ett lägre pris än vad behovet kräver. Arrendena har inte höjts sedan 80-talet. Nu måste denna höjning ske och vi står fast vid att det är rätt beslut att ta. Genom att föra en dialog med varandra tror jag också att vi kan förstå varandra bättre. Där korrekt fakta presenteras och kommuniceras.

Här skulle jag vilja komma med ett önskemål. Väldigt många av de som hört av sig till mig med anledning av vårt beslut har berättat att de haft årsavgifter på 10 000 kr/år och vissa till och med på 18 000 kr/år och sagt att det är horribelt av politiken att dubbla dessa men några andra avgifter än de vi tar in från staden kan vi inte försvara eller debattera. En specificering är viktig så att alla medlemmar ska få korrekt och transparent information.

När vi pratar om ökade arrendekostnader så kan vi enbart påverka de kostnader som staden tar ut Vi höjer enbart kostnaden som betalas till Stockholms stad, vilket är en liten del av den totala båtklubbsavgiften. Resterande kostnader ligger på de enskilda båtklubbarna. Skulle det ändå upplevas som att stadens ökning är orimlig är det självklart en fråga jag kommer att se över. Men jag har idag inte gjort den bedömningen.

Före höjningen låg arrendekostnaden i genomsnitt på 1000 kronor per år. Nu kommer den ligga på ungefär 2000 kr/år och båtägare. Det är alltså en väldigt liten del av båtklubbsavgiften, en höjning som i snitt ligger på mindre än 100 kr i månaden. Höjningen är något vi tyvärr måste göra eftersom att underhållsbehovet är så stort.

Sen vet jag att en del har fått betydligt högre höjningar men de har nästan uteslutande berott på att nya mätningar av hur stora områden som arrenderas visat att det många gånger har varit mycket större än vad man tidigare betalat för. Det vore oansvarigt av staden att inte ta betalt för hela området som arrenderas. Flera båtklubbar har helt enkelt haft stora områden gratis under många år men så kan det inte fortsätta.

Alla pengar vi får in på grund utav avgiftshöjningen kommer oavkortat att gå till underhåll av pontoner och bryggor. För att säkra framtidens båtliv. Vi vill inte att den kostnaden ska drabba våra barn och unga och de idrottssatsningar vi gör för dem.

De ökade intäkterna från arrendena har redan gett resultat, vi kan i underhållsplanen för 2018 se att vi har den mest ambitiösa planen Stockholm någonsin haft. I konstruktiva förhandlingar med SMBF har idrottsförvaltningen fått fram en prioritetsordning på vilka båtklubbar som får sina lyft redan i år. Och för att garantera att de ökade intäkterna bara ska gå till just underhåll har man lagt in en större renovering mot slutet av året där entreprenören kommer få beskedet om att ”så här mycket har ni för 2018, resten kommer 2019”. Inte en krona av de ökade avgifterna ska gå in till Stadens kassa utan allt ska komma båtklubbarna till del.

Gällande den eventuella båtmomsen som också varit grund för diskussion så vill jag upprepa Emilia Bjuggrens löfte från förra året när hon besökte er; om att vi är beredda att kämpa för frågan. Vi har bråkat och vi har överklagat beslutet för att ta det till högsta instans. Här går vi armkrok med båtlivet. Vi måste ha en lagstiftning som tar hänsyn till svenskt föreningsliv. Vi vill inte se en  ny båtmoms!

Arbetet har faktiskt redan börjat, jag sitter i styrelsen för Socialdemokraterna i Stockholm och vi har till vårt årsmöte fått in motioner om just båtmomsfrågan från medlemmar som är aktiva i såväl båtlivet som arbetarrörelsen. Och ni kan få en förhandsinformation; Socialdemokraterna i Stockholm ska driva på för att det inte blir en ny båtmoms om staden skulle förlora i i högsta rättsliga instans. Då ska vi driva på nationellt för att ändra lagen.

Jag vill återigen tacka så mycket för möjligheten att få ha kommit hit. Ni har visat vilket engagemang som finns. Ni utgör en viktig påverkanskraft för båtlivets förutsättningar här i Stockholm. Och jag är säker på att ni kommer fortsätta företräda båtlivet på bästa möjliga sätt.

Jag vill även tacka er ordförande och önska er nya styrelse lycka till, och hoppas på en fortsatt god dialog och ett gott samarbete. Jag vill även önska er ett fortsatt gott möte här på årsstämman, men också ett gott verksamhetsår.