Inlägg om idrottsinvesteringar

Nedan mitt inlägg från budgetdebatten 13 december i Stockholm kommunfullmäktige;

Ordförande, idrotten kan vara en katalysator för en positiv samhällsutveckling. Vi vet att unga som idrottar presterar bättre i skolan, har lättare att knyta kontakter, kommer lyckas bättre på arbetsmarknaden, bidrar till en förbättrad folkhälsa och får en fostrad i en av civilsamhällets starkaste folkrörelser vilket stärker demokratin.

Jag har under min tid som ordförande i idrottsnämnden satt en stolthet i att vid varje kontakt med en förening erbjuda mig att besöka dem och oavsett var jag har varit; om jag fäktats i gamla lokaler Hjorthagen, frusit om tårna när jag tränat hockey med Bajens knattar på Kärrtorps IP eller gått och sparkat grus ihop med fotbollsföreningar som undrar varför deras plan inte prioriterats för konstgräs än så har alla lyft samma fråga; Staden måste satsa mer resurser på att bygga nya idrottsanläggningar.

När vi tog över förra mandatperioden fanns det stora behov av investeringar i anläggningar för Stockholmsidrotten. Vi höjde då tydligt ambitionen: dubblade resurserna och införde en idrottsmiljard. Men det behövs mer, det ambitiösa arbetet behöver fortsätta. Fortfarande leder lokalbristen bland annat till:

  • Sämre träningstider och föräldrar som får svårt att skjutsa till träningar.

  • Köbildning och unga som inte får börja med de idrotter de söker sig till, jag har tidigare nämnt de 1000 unga som står i kö till gymnastikföreningarna i staden.

  • Och det leder till minskad fysisk aktivitet och en motsatt utveckling än den positiva som jag inledde detta anförande med.

Socialdemokraterna lägger 100 miljoner mer än högern på idrottsinvesteringar och medan vi fortsätter med principen om att alla idrottsytor som tas i anspråk vid exempelvis bostadsbyggande ska ersättas med nya anläggningar utan att belasta idrottens budget; har den formuleringen urholkats kraftigt i högerns budget. Något vi redan sett gällande ersättningsytorna som var planerade till Fredhällparken.

Jag yrkar bifall till Socialdemokraternas budgetreservation för fortsatt byggande av nya idrottsanläggningar, för fortsatta satsningar på simkunnighet och för uppsökande och riktad verksamhet mot idrottspolitiska programmets prioriterade målgrupper.

IMG_3673.PNG