Vill högern göra något åt barnfattigdomen?

Rädda barnens årliga rapport om barnfattigdom har kommit och det är ingen smickrande läsning för den förra regeringen som styrt landet i åtta år. Antalet fattiga barn ligger kvar på en oroväckande hög nivå. Samtidigt säger Rädda barnens generalsekreterare att hon välkomnar den Socialdemokratiskt ledda regeringens satsningar på barn i ekonomisk utsatthet. Satsningar som nu försvinner eftersom de borgerliga tillsammans med Sverigedemokraterna valt att Sverige ska styras av en budget som fortsätter att öka klyftorna.

Orsakerna till barnfattigdomen är bland annat arbetslöshet, straffbeskattning på sjuka och utförsäkringar samt en ekonomisk omfördelning där de rika får mer pengar i sina plånböcker medan gemensamma satsningar som kommer alla till del hållits tillbaka eller nedmonterats.

Mot bakgrund av detta lade nuvarande regering fram en budgetproposition som innehöll massor av satsningar för ett mer jämlikt samhälle. Bland annat skulle taket i A-kassan höjas, ett tak som legat still sedan 2001 och gör at inte ens en av tio får ut tänkta 80 procent i ersättning av tidigare lön. Budgeten skulle även stoppa utförsäkringarna bland sjuka och höja underhållsstödet för ensamstående. Allt detta skulle bidra till att skapa ett samhälle där allt färre barn skulle leva i familjer som finns i ekonomisk utsatthet.

Tilläggas ska också att den nya regeringen efter åtta år av misslyckad arbetsmarknadspolitik och skenande massarbetslöshet hade kavlat upp ärmarna för att ta krafttag för full sysselsättning. När fler föräldrar får jobb får fler barn en drägligare tillvaro.

Men mot detta ställde Sveriges samlade högerpartier en budget som behöll orättvisorna vi ser i samhället och fortsätter den sneda omfördelning vi sett i åtta år. De stora vinnarna på att högerbudgeten nu gäller är de absolut rikaste, tillsammans tjänar de 4,3 miljarder på att regeringens budget inte gick igenom. Förlorarna är bland annat de fattigaste barnen, det är dem som skulle fått pengarna annars.

Minns detta när ni står i vallokalen 22 mars 2015.